Πολιτική Απορρήτου

Στο ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών μας εν γένει. Ο ιστότοπός μας έχει δημιουργηθεί έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του.
Η παρούσα πολιτική Απορρήτου είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία (ν. 4624/2019) και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

1. Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι το ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ (εφ’εξής “Εμείς”, “propathlima.gr”)
Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

2. Ποια δεδομένα θεωρούνται προσωπικά;

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και ν. 4624/2019) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε εμείς;

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο propathlima.gr δεν υποχρεούστε να μας αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, ούτε συλλέγουμε κανενός είδους δεδομένα για εσάς χωρίς την άδεια σας.

Τα μόνα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (πάντα έχοντας τη ρητή συγκατάθεσή σας) είναι:

1. Δεδομένα που μας παραχωρείτε εσείς συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, τις φόρμες συμμετοχής ή/και τη φόρμα εγγραφής στο Newsletter μας. Οι παραπάνω φόρμες που βρίσκονται στο propathlima.gr.

2. Δεδομένα που μας παραχωρείτε εσείς κατά την προσωπική μας επικοινωνία (τηλεφωνικά, μέσω social media ή δια ζώσης).

4. Δεδομένα που συλλέγονται με χρήση third-party cookies

1. Δεδομένα Analytics – Στατιστικά που αφορούν την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας και συλλέγονται με τη χρήση third – party cookies, μέσω της υπηρεσίας Google Analytics.
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι: η διάρκεια της επίσκεψης στους ιστοτόπους μας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη, η συχνότητα των επισκέψεων καθώς και η διεύθυνση IP.
Στον ιστότοπό μας, έχουμε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Ιp Anonymization που σημαίνει ότι ένα μέρος της διεύθυνσης IP σας καθίσταται ανώνυμη, έτσι ώστε μόνο οι συντομεύσεις διευθύνσεων IP να αποθηκεύονται και να αναλύονται από την Google. Τα παραπάνω δεδομένα δεν είναι προσωπικής φύσεως.

2. Δεδομένα που συλλέγονται από το Youtube. Στον ιστότοπό μας έχουμε ενσωματώσει ορισμένα videos που φιλοξενούνται στο YouTube. Τα videos αυτά φορτώνονται από διευθύνσεις του YouTube χωρίς cookies (youtube-nocookie.com). Με τον τρόπο αυτό κανένα Youtube cookie δεν ενεργοποιείται με την είσοδό σας στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, όταν ξεκινάτε την αναπαραγωγή ενός video, η υπηρεσία του YouTube θέτει σε λειτουργία ορισμένα cookies που με τη σειρά τους συλλέγουν διάφορες πληροφορίες για εσάς. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται από εμάς ούτε έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που τοποθετούνται από το Youtube και τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου του Youtube.

5. Σκοπός, χρήση, χρόνος, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρείτε (βλ. Παράγραφο 3.1, 3.2), χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη υποστήριξη/εξυπηρέτησή σας. Δεν κοινοποιούμε, δεν διαβιβάζουμε και δεν καθιστούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας ή για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα μας, όπως παροχή υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτα μέρη.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Το χρονικό διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τα 10 έτη. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία.

6. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν

Πρόσβαση στα δεδομένα σας: Οποτεδήποτε μας το ζητήσετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail [email protected].
Δικαίωμα διόρθωσης: Οποτεδήποτε θελήσετε μπορείτε να διορθώσετε, συμπληρώσετε και να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail [email protected].
Δικαίωμα διαγραφής: Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail [email protected].
Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του.