Α' Όμιλος – Πρόγραμμα Αγώνων & Ιστορικό

DateHomeTime/ResultsAwayLeagueMatch Day
B ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S520
B ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S520
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S520
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S520
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S520
Α ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S520
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S519
Α ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S519
Α ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S519
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S519
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S519
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S519
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S519
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S519
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
B ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Δ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Δ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Α ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S518
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
Α ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
Δ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
Δ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
Δ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
B ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S517
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S516
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S516
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S516
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S516
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S516
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S516
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S515
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S515
Δ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S515
Δ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S515
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S515
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S515
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S515
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S515
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S515
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
Δ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S514
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S513
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S513
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S513
Α ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S513
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S513
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S513
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S513
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S512
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S512
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S512
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S512
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S512
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S512
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S512
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S512
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S512
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S512
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
Α ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
Α ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
B ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S511
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S510
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S510
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S510
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S510
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S510
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S510
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S510
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S510
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S510
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S510
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S59
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S59
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S59
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S59
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S59
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S59
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S59
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S59
Ε ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S59
B ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S59
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S58
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S58
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S58
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S58
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S58
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S58
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S58
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S58
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S58
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S57
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S57
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S57
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S57
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S57
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S57
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S57
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S57
Γ ΟΜΙΛΟΣ S5, ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S57
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S56
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S56
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S56
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S56
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S56
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S56
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S56
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S56
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S56
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S56
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S55
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S55
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S55
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S55
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S55
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S55
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S55
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S55
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S54
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S54
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S54
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S54
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S54
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S54
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S54
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S54
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S54
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S54
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S53
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S53
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S53
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S53
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S53
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S53
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S53
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S53
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S52
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S52
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S52
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S52
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S52
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S52
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S52
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S52
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S52
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S51
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S51
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S51
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S51
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S51
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S51
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S51
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S51
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ S5, ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ S51